پیام حادثه منا

  کیا پرس :«آتش به اختیار» یک اصطلاح جنگی است که دیده‌بان‌ها به کار می‌برند و از آن بوی جنگ سنگین می‌آید. وقتی گفته می‌شود آتش به اختیار، یعنی هر جا را که...

ادامه مطلب ...