پیام توییتری محسن هاشمی درباره زلزله تهران

به گزارش کیاپرس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در صفحه شخصی خود در توییتر درباره زلزله پایتخت...

ادامه مطلب ...