پهپاد عمودپرواز ویژه پایش حریق جنگل و خطوط انرژی ساخته شد

کیاپرس:محققان یک شرکت دانش‌بنیان عضو خانواده فناوری دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت پهپادی مجهز به دوربین مرئی و حرارتی شدند. مصطفی حسن پناه، عضو تیم طراحی...

ادامه مطلب ...