پشت پرده هجمه ها علیه طرح تحول سلامت

کیاپرس:رئیس شورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران، پشت پرده هجمه ها علیه وزیر بهداشت و طرح تحول سلامت را، مسائل انتخاباتی و سیاسی دانست. دکتر عبدالرسول...

ادامه مطلب ...