عذر بدتر از گناه فرزاد حسنی + فیلم

مساله این نیست که وقار اجتماعی و دست اموز کردن مردم برای پذیرش نقشی موهن تعمدی یا دفعتا رخ داده است. مساله همین فکر و ذهنیت حسنی و تهیه کننده است که روابط انسانی را به...

ادامه مطلب ...