پشت سوریه ایستادیم تا دشمن پشت مرز ما نیاید

  ارزش کار مدافعان حرم اگر بالاتر از رزمندگان دفاع مقدس نباشد کمتر نیست/ انقدر سخنرانی «آقا» در سازمان ملل افتخار و عزت آفرین بود که من آشیخ کف زدم، شما اگر...

ادامه مطلب ...