پس ازهشت سال کسی سخنرانی رئیس جمهور ایران را ترک نکرد

کیاپرس: ایسنا نوشت:یک عضو فراسکیون اصولگرایان رهروان ولایت با تشکر از رئیس جمهور، گفت: بالاخره پس از هشت سال رئیس جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد...

ادامه مطلب ...