پزشکی که خود را بستری کرد / عکس

  کیا پرس : یکی از پزشکان متخصص عفونی بیمارستان بهشتی کاشان دستور بستری شدن خودش را صادر...

ادامه مطلب ...