زهرا نعمتی پرچمدار ایران در المپیک ریو شد

در جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعضا به این نتیجه‌ رسیدند که زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو شود. همچنین برای سرپرستی کاروان نیز دو گزینه...

ادامه مطلب ...