شکایت شهردار کیاسر از پیمانکار پروژه ورودی

شهردار کیاسر از ارسال پرونده بی انضباطی مالی شهرداری در پروژه ورودی شهر مربوط به شهردار سابق جهت رسیدگی به مراجع قضایی خبر داد. به گزارش کیاپرس همت محمدنژاد در جمع...

ادامه مطلب ...