پروژه های نیمه تمام کتابخانه ای مازندران به بخش خصوصی واگذار شود

کیاپرس - استاندار مازندران با اشاره به ۳۹ پروژه نیمه تمام کتابخانه ای خواستار واگذاری بخشی از آن به بخش های غیردولتی است. ربیع فلاح جلودار بعدازظهر شنبه در جلسه...

ادامه مطلب ...