پرونده ۶۴۹ شکارچی غیرمجاز روی میز قضات مازندران

کیاپرس: سرپرست محیط زیست مازندران گفت که پرونده ۶۴۹ شکارچی غیرمجاز عرصه زیست محیطی برای برخورد قانونی در اختیار محاکم قضایی مازندران قرار گرفت. عباسعلی...

ادامه مطلب ...