پرونده ۴۱۰ واحد صنعتی مازندران منتظر امضای طلایی مدیران بانک ها

 مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری مازندران گفت که ۵۰۰ فقره پرونده واحدهای تولیدی صنعتی استان برای دریافت تسهیلات رونق تولید به بانک های استان ارسال...

ادامه مطلب ...