پرونده احمدی نژاد برای همیشه بسته شده / او روحیه روحانی را ندارد؛ نه خلاف سخن خود را می پذیرد، نه عذرخواهی می کند

آیت الله محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه، رفتار روحانی در مقابل متخلفان را قابل تحسین توصیف کرد. آیت الله محسن غرویان استاد حوزه و دانشگاه، رفتار روحانی در...

ادامه مطلب ...