پرواز پراسترسی که حتی پذیرایی هم نداشت!

اولین برف زمستانی امسال در مشهد برای مجموعه پروازی این شهر خالی از دردسر نبود. پنجشنبه شب و در آغازین لحظات بارش برف، یکی از پرنده های شرکت هواپیمایی زاگرس به هنگام...

ادامه مطلب ...