پدرم گفت شاید این آخرین ماموریتم باشد

ک یا پرس:پسر سردار شهید همدانی با بیان اینکه پدرم قبل از رفتن تاکید داشت که شاید این آخرین ماموریتم باشد، گفت: ایشان وصیت کرد که اگر به شهادت رسیدم پیکر من را در همدان...

ادامه مطلب ...