پاسخ جوانفکر به صادق خرازی

علی اکبرجوانفکر در سایت دولت بهار نوشت: آقای صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفته است که ندا تمام تلاش خود را می کند تا انحراف از کشور رخت بربندد و...

ادامه مطلب ...