پاسخ تامین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

کیاپرس:سازمان تامین اجتماعی به اظهارات یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درباره افزایش حقوق مستمری بگیران در آستانه انتخابات پاسخ داد. پاسخ سازمان تامین اجتماعی در...

ادامه مطلب ...