١۴ فروردین مدارس باز است

آموزش پروش خبر ادامه داشتن تعطیلی مدارس تا ۱۹ فروردین راتکذیب کرد. مسعود ثقفی رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران اظهار داشت: ان...

ادامه مطلب ...