وقتی کبد با مشکلی بزرگ مواجه است

کیاپرس : کبدی که بیمار است می تواند موجب شکل گیری احساس خارش در سراسر بدن شود. دلیل دقیق این مساله همچنان نامشخص بوده، اما به نظر می رسد این احساس خارش با نمک صفرا...

ادامه مطلب ...