وزیر بهداشت تحول آموزش را رکن اساسی تحول در سلامت دانست

کیاپرس:وزیر بهداشت تحول آموزش را رکن اساسی تحول در سلامت دانست و گفت، بیش از یک سال از عمر اجرای طرح تحول در آموزش پزشکی می‌گذرد که قدم‌های بسیار موفقی در این زمینه...

ادامه مطلب ...