وزیر ارشاد : تشکیل سازمان جدید رسانه ای در مراحل پایانی است

کیاپرس:سیدرضا صالحی امیری جمعه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه مازندران افزود : هدف از تشکیل این سازمان سپردن همه فعالیت های مربوط به رسانه ها به افراد متخصص...

ادامه مطلب ...