واردات نفت آسیا از ایران دو برابر شد

کیاپرس:واردات نفت خریداران آسیایی از ایران در نوامبر برای دومین ماه متوالی بیش از دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت و در این میان خرید هند و کره جنوبی بیش از...

ادامه مطلب ...