واردات تجهیزات پزشکی با ارز دولتی؛ فروش به بیمارستان‌ها با ارز آزاد

کیا پرس :هنوز تحریم‌ها شروع نشده بیمارستان‌ها و مرکز درمانی از گرانفروشی و اوضاع نابسامان تهیه و تدارک تجهیزات پزشکی و وسایل اتاق عمل ابراز نگرانی...

ادامه مطلب ...