هیچ وقت برای ترک سیگار دیر نیست

کیاپرس:طبق نتایج تحقیقات، هیچ وقت برای دستیابی به مزایای سلامتی ناشی از ترک سیگار خیلی دیر نیست.  به گفته سارا نش، محقق موسسه ملی سرطان ایالات متحده، «حتی شرکت...

ادامه مطلب ...