نام ۷ هکر ایرانی که به زیرساخت‌های آمریکا حمله کردند

همزمان با قرار دادن گروه تازه ای در لیست تحریم های موشکی آمریکا، دولت آمریکا ایران را متهم کرد که سازماندهی شده برای ایجاد اختلال و نفوذ در شبکه بانکی و یک سد آمریکا...

ادامه مطلب ...