داشتن فرم سلامت شرط پرواز ایرانی ها به مقصد لندن،هلند،بیروت و باکو

کیا پرس :بعد از آلمان که از صبح امروز داشتن فرم سلامت را برای مسافران هواپیمایی هما اجباری کرد، لندن، هلند، باکو و لبنان نیز داشتن فرم سلامت را برای مسافران...

ادامه مطلب ...