خلبان فرصت اینکه به مسافران هشدار بستن کمربندها را بدهد، نداشت

کیاپرس :  یک مقام مسئول صنعت فرودگاهی گفت: خلبان پرواز ۱۱۵۲ تهران - بیروت تقصیری در ایجاد جراحات در مسافران نداشته زیرا فرصت نکرده تا به مسافران هشدار بستن...

ادامه مطلب ...