نخستین پیامد توهین به ظریف در مجلس

کیا پرس:امروز خبر رسیده که این رفتار برای نماینده مردم بروجرد بی هزینه نبوده و باعث شده پرونده اش روی میز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باز شود. دست دادن اتفاقی...

ادامه مطلب ...