نحوه تکمیل سهمیه بومی برای داوطلبان آزمون استخدامی اعلام شد

کیاپرس:نحوه تکمیل سهمیه بومی برای داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی سازمان سنجش اعلام شد. داوطلبانی که در یکی از خوشه های شغلی...

ادامه مطلب ...