نبش قبر مرد تاجر متهمان را به قصاص نرساند

کیا پرس: کیفرخواست پرونده مرد میانسال که با همدستی خواهرزنش باجناق خود را به قتل رسانده بود در حالی صادر شد که فرزندان مقتول در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده...

ادامه مطلب ...