۳۰۰میلیون نفر در جهان افسرده اند

کیاپرس:طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، افسردگی بر بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان تاثیر داشته و علت اصلی ناتوانی و سلامت نامناسب در بین مردم جهان است.  به گفته...

ادامه مطلب ...