مگر قرار بود برجام بین ما و آمریکا دوستی برقرار کند که دوستان از حکم اخیر تعجب کرده اند

تاجر اب سنگین نیستم/ الحمدالله همه حسابی بازاری شده اند / کری به بانک ها اطمینان داد، امیدوارم صداوسیما پخشش کند سیدعباس عراقچی به جنجال سازی های اخیر برخی از...

ادامه مطلب ...