آقای شریعتمداری! از چه هراسانید؟!

 در حاشیه یادداشت اخیر «کیهان» در نقد سخنان آیت الله هاشمی * مصطفی فقیهی: دوستان قدیم و نورسیده، نباید حرمت این سرباز پیر نظام و ملت را فرو گذارند و کوشش های پنهان و...

ادامه مطلب ...