موسسه منحله میزان به بانک صادرات واگذار شد

کیا پرس:استاندار خراسان رضوی گفت: تمامی داراییها، بدهیها و کارکنان تعاونی اعتباری منحله میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد. به گزارش ایرنا به نقل از استانداری...

ادامه مطلب ...