موزه ملی به عهد خود وفا کرد/ ۴۴۶ شی تاریخی به ایران بازگشتند

کیاپرس - مدیر کل موزه ملی ایران اعلام کرد: ۴۴۶ شی تاریخی بعد از حضوری چهارماهه در شهر بُن آلمان برای حضور در نمایشگاه «ایران، فرهنگ کهن بین آب و بیابان» ۱۵ شهریور به...

ادامه مطلب ...