موارد نقص معاینه فنی چیست؟

کیاپرس _ جانشین معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، موارد نقص معاینه فنی را تشریح کرد. سرهنگ علی‌اصغر شریفی جانشین معاونت اجتماعی و...

ادامه مطلب ...