مواد غذایی که تشنگی را از روزه داران دور نگه می دارد

کیاپرس: مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت برای مقابله با تشنگی در ایام ماه مبارک رمضان مواد غذایی خاصی را توصیه کرد. دکتر زهرا عبدالهی در خصوص تغذیه در...

ادامه مطلب ...