کشف ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر در ورودی زندان‌ها

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به کشف صد کیلوگرم انواع مواد مخدر در مبادی ورودی زندان‌ها اظهارکرد: در حال حاضر ۸ دستگاه بادی اسکنر در زندان‌های بزرگ...

ادامه مطلب ...