منوچهر متکی: تیم مذاکره کننده هسته ای به اندازه ۱۰۰ سال کار کرد

پرونده هسته ای سابقه ۱۲ ساله دارد که ما توانستیم پس از سال ها تلاش با تیمی قوی و با اراده این مسائل را حل کنیم. وزیر سابق امور خارجه با بیان این که تیم مذاکره کننده...

ادامه مطلب ...