منفی بودن  آزمایشات مولکولی انجام شده بر روی پرندگان تلف شده از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

کیا پرس : نتایج آزمایشات مولکولی انجام شده بر روی پرندگان تلف شده از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان منفی بوده است. کیا پرس به نقل از  روابط عمومی...

ادامه مطلب ...