ملاقات احمدی نژاد و رحیمی در اوین!

  فرشید رجبعلی در روزنامه قانون تصویر منتشر نشده ملاقات احمدی نژاد و رحیمی را به شکل کاریکاتور طراحی کرده است! منبع...

ادامه مطلب ...