معلوم نیست ۷۰۰ میلیارد دلار در دوره احمدی نژاد چطور مصرف شد؛ اگر انسان از این غصه بمیرد جای سرزنش ندارد؛ مگر مردم چه بدی کرده بودند؟

جهانگیری: وقتی پلاسکو سوخت، قالیباف خارج از تهران بود / معلوم نیست ۷۰۰ میلیارد دلار در دوره احمدی نژاد چطور مصرف شد؛ اگر انسان از این غصه بمیرد جای سرزنش ندارد؛ مگر...

ادامه مطلب ...