اجرای غربالگری اختلالات تکاملی دربرنامه های وزارت بهداشت

محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در حوزه توانبخشی کشور اظهار داشت:اولین کاراوتیسم غربالگری است که کارهای کارشناسی انجام گرفته و برنامه ملی آن...

ادامه مطلب ...