کمک به متقاضیان مسکن مهر در بودجه ۹۶

دولت برای کمک به متقاضیان مسکن مهر در نظر دارد ۵۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در بودجه ۱۳۹۶ پرداخت کند. دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان از...

ادامه مطلب ...