۴٠٠ هزار مسکن‌خواری در تهران

کیاپرس: حالا عبارت دیگری به «خواری‌های» مرسوم در ایران اضافه شده است. پس از زمین‌خواری، دریاخواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری، چشم اقتصاد ایران به واژه مسکن‌خواری...

ادامه مطلب ...