کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان! + عکس

کیاپرس: اخبار شایعات با گسترش شبکه های اجتماعی  افزایش پیدا کرده که به تازگی  عکسی باشایعه  "کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان" در فضای مجازی دست به دست...

ادامه مطلب ...