ابتکار جالب مساجد فرانسه

شورای مسلمانان فرانسه در ابتکاری موسوم به «یک فنجان چای برادرانه» همزمان با سالگرد حمله عوامل منصوب به القاعده به سوپرمارکتی در شهر پاریس، درهای مساجد  این کشور را...

ادامه مطلب ...