یک فعال رسانه ای  مسئول جدید روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی مازندران

کیا پرس : با تدبیر خوب مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مازندران و باارتقای سمت مسئول قبلی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و...

ادامه مطلب ...