مسئله فرهنگی وتغییر سبک زندگی یکی از عوامل کاهش فرزند آوری است

کیاپرس : رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث کاهش فرزندآوری در جامعه گفت: مسئله جمعیت و پایین آمدن نرخ فرزندآوری فقط مسئله اقتصادی نیست...

ادامه مطلب ...